Escurra Estrada, Cristian Iván, Stalein Jackson Tamara Tamariz, y Nelly Norma Tamariz Grados. 2021. «Residuos Grasos Presentes En Aguas Residuales Arrojados En Zona Costera De Huacho». Llamkasun 2 (2):141-49. https://doi.org/10.47797/llamkasun.v2i2.47.